Δραστηριότητα για την εισαγωγή της έννοιας του Ορίου με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού LOGO

Η εργασία αυτή είναι διαθέσιμη σε Word 97 κείμενο (σε zip μορφή)
Είναι διαθέσιμος ο αλγόριθμος (zip) καθώς και η MSWLogo 6.4e μέσα από την οποία χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος.
Comments