Ιστορία των Μαθηματικών

Εργασίες στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος 'Ιστορία των Μαθηματικών' (Χειμερινό Εξάμηνο 2000-2001)
Για το μάθημα της Ιστορίας μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το πρόγραμμα Musaios για την εξερεύνηση του TLG καθώς και τις πολυτονικές γραμματοσειρές. Αποθηκεύστε τα παρακάτω αρχεία στο δίσκο σας. Στα αρχεία που θα προκύψουν από την αποσυμπίεση του fonts.zip διαβάστε το αρχείο install.txt για οδηγίες.
fonts.zip
MUSAIOS
Comments