Ιστορικά στοιχεία στην Fractal γεωμετρία και μια διδακτική πρόταση

Η εργασία αυτή είναι διαθέσιμη σε Word 97 κείμενο (σε zip)
Comments