Διδακτική των Μαθηματικών

Μετάφραση στο άρθρο: Operational origins of Mathematical objects and the quandary of reification – The case of function - Anna Sfad
The Hebrew University of Jerusalem
Η εργασία αυτή είναι διαθέσιμη σε Word 2000 κείμενο (σε zip μορφή)
Comments